Radar /Art.1

 

Naam Radar /Art.1
Website

www.radar.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

25 - 100

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Gemeentelijke Subsidie oa door WGA wet, fondsen
Branche
  • Slavernijverleden en slavernijherdenking
  • Racismebestrijding
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
Werkgebied Rotterdam, Zuid Holland, Midden West en Noord Brabant
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
3. Racismebestrijding en anti-zwart discriminatie
4. Diversiteitsbeleid
8. Onderzoek en Wetenschap
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep Surinaams
Antillen
Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Bijdragen aan een inclusieve maatschappij

Doelstelling(en)
  • bestrijden racisme en discriminatie
  • bevorderen gelijke behandeling
Samenwerkingsverbanden met: Bijna iedereen