HKU

 

Naam HKU
Website

www.hku.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

25 - 100

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Branche
  • Onderzoek en wetenschap
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Racismebestrijding
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Media, informatie en communicatie
  • Kunst en cultuur
Werkgebied Educatie
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

1. Herdenking en verwerking slavernijverleden
2. Bewustwording en verdraagzaamheid
3. Racismebestrijding en anti-zwart discriminatie
4. Diversiteitsbeleid
5.  Onderwijs
6.Kunst, cultuur en theater
7. Zorg en welzijn
8. Onderzoek en Wetenschap
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening
Overig, Sociale integratie

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Movement 2020

Doelstelling(en)
  • kunst en educatie movement rondom zuid Afrika
  • samenwerking met het Rijksmuseumplatformen verbinden