Wilsterman Consultancy/ Rotterdammers met Talent/ Stichting Moeders met Talent

 

Naam Wilsterman Consultancy/ Rotterdammers met Talent/ Stichting Moeders met Talent
Website

www.wilstermanconsultancy.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

< 5

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Werk uit arbeid,  Gemeentelijke Subsidies  en Fondsenwerving
Branche
 • Slavernijverleden en slavernijherdenking
 • Onderzoek en wetenschap
 • Kennisdeling en onderwijs
 • Racismebestrijding
 • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
 • Zorg en welzijn
 • Media, informatie en communicatie
 • Kunst en cultuur
Werkgebied Coaching, Training, Arbeidsbemiddeling en Empowerment
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
4. Diversiteitsbeleid
5.  Onderwijs
6.Kunst, cultuur en theater
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening
 

   
Doelgroep  
  Surinaams
Antillen
Afrika
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Onze medemens weer in hun kracht zetten door middel van onze diverse trainingsvormen, confrontatie theater en dialoogtafels.

Doelstelling(en)
 • Acceptatie
 • Ontwikkelingen
 • Kennis delen
Samenwerkingsverbanden met: Stichting Female Force, Youth For Christ, Peace Penguins.
   
Projecten

Naam: Nieuwe Rotterdammers
Korte inhoud: Nieuwe Rotterdammers door middel van een door ons ontwikkelde methodiek bewust maken van de kracht van het samensmelten van de Nederlandse normen en waarden en de normen en waarden van het land van herkomst.