Greendot company

 

Naam Greendot company
Website

www.greendotcompany.com

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

5 - 10

Organisatietype Netwerk
Financiering Het betreft een onderneming. Leerwerktrajecten zijn deels gesubsidieerd
Branche
  • Onderzoek en wetenschap
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
Werkgebied ICT leerwerktrajecten
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

5. Onderwijs
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep Surinaams
Antillen
Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Samenwerkingsverbanden met: Andere reintegratiebedrijven, sociaal-maatschappelijke organisaties