Sanquin/AMC

 

Naam Sanquin/AMC
Website

www.Sanquin.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

100 of meer

Organisatietype Individueel
Financiering Let op: onderstaande informatie betreft niet Sanquin als geheel, maar enkel mijn onderzoeksproject. Mijn project is gefinancierd door Sanquin.
Branche
  • Onderzoek en wetenschap
  • Zorg en welzijn
Werkgebied Donorstudies
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

7. Zorg en welzijn
8. Onderzoek en Wetenschap

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

In mijn project focus ik op de barrières en motivatoren van Sub-Sahara Afrikaanse personen om bloed te doneren. Dit om als bloedbankorganisatie beter 'gematcht' bloed beschikbaar te hebben voor (Sikkelcel) patiënten met dezelfde afkomst.

Doelstelling(en)
  • De barrières en motivatoren om bloed te geven verkennen onder mensen van Sub-Sahara Afrikaanse afkomst in Nederland.
  • Werving en behoud campagnes van Sanquin aanpassen en verbeteren om het aandeel Sub-Sahara Afrikaanse bloeddonors te vergroten.
  • Een betere een grotere bloedvoorraad realiseren voor Sub-Sahara Afrikaanse patiënten, en de noodzaak/bewustzijn voor bloed vergroten bij de Sub-Sahara Afrikaanse gemeenschap in Nederland.
Samenwerkingsverbanden met: Onderzoekers van Sociale Geneeskunde AMC (e.g. HELIUS studie) en Akwaaba Zorg. Ik ben graag op zoek naar meer samenwerkingsverbanden: in het voorjaar van 2017 wil ik graag een vragenlijstonderzoek houden onder minstens 100 mensen van Sub-Sahara Afrikaanse afkomst.
   
Projecten