Stichting GIFforYES

 

Naam Stichting GIFforYES
Website

www.innergold.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

<5

Organisatietype Netwerk
Financiering Door het departement om :
1. Netwerk van 50 vrouwen van 50+ wil werven die zoden aan de dijk zullen krijgen en door de overheid van een Basisinkomen worden voorzien om conform de in Awardprijsvraag vorm geformuleerde ideeën cq kerndoelen hieraan deel te gaan nemen.
2. ANBI status te Verwerven
3. Publicatie te realiseren
4. Documentaire te realiseren
Branche
  • Slavernijverleden en slavernijherdenking
  • Onderzoek en wetenschap
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Racismebestrijding
  • Zorg en welzijn
  • Media, informatie en communicatie
  • Kunst en cultuur
  • INTERNATIONALE SAMENWERKING op Empowerment en Organizing
Werkgebied Zelforganiseren methodiek en mensenrechten
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

5. Onderwijs
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
Anders, zelf-organisatie tav deze 12 punten in eigen prioritering

   
Doelgroep Surinaams
Antillen
Afrika
Anders, Allen voor 61 % vd Overheidsaandacht gericht op de directe nazaten die dat nodig hebben
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

1. Visie: Levenslang leren als Levenshouding; Missie: ontwerp curiculum voor zelforganiseren van herstel,
zelfverwerkelijking en welbevinden professionaliseren en delen en daarbij
3. Internationale uitwisseling en samenwerking realiseren om wereldwijd de extra achterstand onder veel afstammelingen van Afrikaanse Slavernij t.a.v. Armoede en Achterstelling tegen te gaan en hun bewustzijn over en solidariteit met SDG van de VN te vergroten.

Doelstelling(en)

Netwerk van 50 vrouwelijke nazaten van 50+ jr, die in hun leven nog verandering willen zien en bewerkstelligen. Zij willen daar 8-15jr aan wijden (ook oprechte witte vrouwenteam erbij gewenst)

Samenwerkingsverbanden met: Patrice en Waunette Cullors en MWA in de VS ; MCTC in Minneapolis VS : Howard Univ; Spellman College
   
Projecten

Naam:vrouwen 50+ nu !
Korte inhoud:

Naam:wettelijk Verankeren VN decennium
Korte inhoud:SZW nu!