Cooperative Arbre a Palabre U.A

 

Naam Cooperative Arbre a Palabre U.A
Website

www.arbreapalbres.org

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

5 - 10

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering contributie, ondersteuning, dienst
Branche
  • Onderzoek en wetenschap
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Racismebestrijding
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Zorg en welzijn
  • Gender
Werkgebied Werkgelengenheid en Ondernemerschap
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
4. Diversiteitsbeleid
5. Onderwijs
7. Zorg en welzijn
8. Onderzoek en Wetenschap
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Vanuit de kracht van de gemeenschap, het delen en samenwerking volgens de Ubuntu-filosofie (“ik ben omdat wij zijn”);

Doelstelling(en)

Een veilige, dynamische en faciliterende omgeving te creëren
voor (sub-Sahara) Afrikaanse vrouwen en andere migranten
middels het verkrijgen van toegang tot het arbeidsproces en/of de ontwikkeling van ondernemerschap,
om hun rechtmatige positie in de economie op te eisen
en zich zo te kunnen ontworstelen uit een uitkeringssituatie of anderszins uit financiële afhankelijkheid,
volwaardige maatschappelijke deelname en persoonlijk geluk binnen bereik te brengen
 voor henzelf, hun gezinnen en verwanten, hier en ‘thuis’,
 en aldus bij te dragen aan bloeiende gemeenschappen en een zichtbaar betere wereld voor iedereen.

Samenwerkingsverbanden met: Gemeente Den Haag
   
Projecten