KetikotiConnect

 

Naam KetikotiConnect
Website

www.ketikotirotterdam.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

5 - 10

Organisatietype Netwerk
Financiering publiek en privaat
Branche
  • Slavernijverleden en slavernijherdenking
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Media, informatie en communicatie
  • Kunst en cultuur
Werkgebied Events, Talentontwikkeling en Ondernemerschap
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

1. Herdenking en verwerking slavernijverleden
2. Bewustwording en verdraagzaamheid
6. Kunst, cultuur en theater
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
Overig: Events

   
Doelgroep Surinaams
Antillen