ROP MC

 

Naam ROP MC
Website

www.ropmc.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

< 5

Organisatietype Netwerk
Financiering De organisatie verdient geld door opdrachten uit te voeren voor derden. ROP MC doet aan financieel management, research en marketing. ROP Creatives focused zich op grafisch ontwerpen. Stichting ROP Media wordt gefinancierd door middel van giften vanuit ROP MC en externe sponsoren.
Branche
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Racismebestrijding
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Media, informatie en communicatie
  • Kunst en cultuur
Werkgebied Financieel, Media en grafisch ontwerp
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
3. Racismebestrijding en anti-zwart discriminatie
4. Diversiteitsbeleid
6. Kunst, cultuur en theater
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening
Overig: Afro LGBT empowerment

   
Doelgroep Surinaams
Antillen
Afrika
De rest
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Visie: ROP MC richt zich op het creëren van de juiste condities voor het behalen van langtermijn doelstellingen. Door middel van een focus op kansen wordt er gezorgd voor de continuïteit van de klant haar organisatie en omgeving.

Missie: ROP MC richt zich op het generen van positieve bedrijfsresultaten met positieve effecten voor de interne en externe omgeving van haar klanten op de lange termijn.

   
Projecten

Naam: Talking Minds (ROP Media)
Korte inhoud:De stad is onze huiskamer, de wereld is ons speelveld. Vanuit hartje Amsterdam gaan we het gesprek aan over mondiale ontwikkelingen, op lokaal en internationaal niveau. Talking Minds is een plek waar unieke stemmen gehoord kunnen worden, maar niet alleen hoeven te staan. Een plek om inspiratie op te doen voor concrete actie, in het hier en nu. In het eerste halfuur van het programma gaan we in op wat er speelt in onze directe omgeving, met gasten uit de praktijk. In het tweede halfuur zoomen we uit en verbinden we het behandelde onderwerp aan een globaal perspectief. Om deze reden is de eerste helft van het programma in het Nederlands en de tweede in het Engels.

Naam: Natural Hair Poetry Slam
Korte inhoud:NHPS is een evenement gericht op het verbeteren van het zelfbeeld van mensen met afro haar. Tijdens het evenement kregen jonge dichters de mogelijkheid om een spoken word voordracht te doen over leven met afro haar.