Veronica Cosmas Rebero

 

Naam Veronica Cosmas Rebero
Website

Mellifluousmusing.wordpress.com

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

< 5

Organisatietype Individueel
Financiering -
Branche
  • Slavernijverleden en slavernijherdenking
  • Racismebestrijding
Werkgebied Student
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

1. Herdenking en verwerking slavernijverleden
2. Bewustwording en verdraagzaamheid
3. Racismebestrijding en anti-zwart discriminatie
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Dat er een grotere bewustwording komt in Nederland over de glorie van Afrikaanse cultuur en diens zware geschiedenis. Dat deze bewustwording zich mag gronden in tolerantie en gezien mag worden vanuit een niet-Westerse lens.

Doelstelling(en)
  • Black women empowerment
  • Black youth activation
  • Common tolerance