Manage Your Talent

 

Naam Manage Your Talent
Website

www.mytonline.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

< 5

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Fondsen & Subsidies
Branche
 • Kennisdeling en onderwijs
 • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
 • Zorg en welzijn
Werkgebied Rotterdam e.o, Europa
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

4. Diversiteitsbeleid
5. Onderwijs
7. Zorg en welzijn
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
Overig: Arbeidsmarktparticipatie

   
Doelgroep

Surinaams
Antillen
Afrika
Nederlanders en overige bi-culturele Nederlanders

   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Manage Your Talent staat voor groei. Groei van een individu en van de maatschappij. Van het individu en van de maatschappij. Ondernemers, studenten, starters, jonge honden die de wereld willen veroveren, maar nog niet goed weten hoe; MYT is er voor hen allemaal. Door je talent achterna te gaan en het hoogst haalbare uit jezelf te halen kan iedereen het verschil maken. Echter, niet ieder talent wordt gezien. Hier biedt MYT een helpende hand door verbindingen te leggen via netwerkbijeenkomsten en talentontplooiing door middel van masterclasses. MYT maakt het individu zichtbaar, bouwt bruggen en creëert kansen. De stichting biedt een podium aan wie zich thuis voelt in de wereld van nu. Waarin diversiteit Nederland maakt tot wat het is en waarin jong volwassenen hun plek zoeken in de samenleving. Zonder oordelen, mét ambitie. MYT is een platform voor wie verder wil zodat ieder talent zijn weg vindt. Want, de maatstaf van de maatschappij, dat ben jij. 

Doelstelling(en)
 • het stimuleren van sociaal, maatschappelijke, cultureel en economische en het bevorderen van diversiteit in onder andere ondernemerschap en participatie arbeidsparticipatie bij kleurrijke talenten;
 • het verrichten van alie verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin dit gebeurt door middel van:
  - scholing;
  - netwerken;
  - creëren van maatschappelijke betrokkenheid.
Samenwerkingsverbanden met:
 • Jongerenloket (Gemeente Rotterdam)
 • Hogeschool van Rotterdam
 • Gemeente Gothenburg
 • Gemeente Hertfordshire
 • Alesd Serbic High School
 • Clube Intercultural Europe
   
Projecten

Naam: Boulevard of Dreams Europe
Korte inhoud: het project Boulevard of Dreams heeft MYT motiveert jongeren en begeleidt hen op een eigentijdse manier, om zo hun talenten in te zetten, met als einddoel: het behalen van een startkwalificatie. Deze aanpak is niet onopgemerkt gebleven. Daarom wordt de methodiek aan de hand van een internationaal kennisuitwisselingsproject in Portugal, Zweden, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk geïmplementeerd.

Naam: Toolz & Talent
Korte inhoud: Toolz & Talent is een project gericht op de emancipatie en zelfredzaamheid van jonge vaders , die geen startkwalificatie of werk hebben, maar die wel in de maatschappij willen participeren. De ambitie is om deze doelgroep die nog niet geheel met de rug naar de maatschappij staan, door gelijkgestemden positief te laten beïnvloeden en erbij te houden met een startkwalificatie en arbeidsparticipatie in de bouw & maakindustrie als einddoel. Door deelname aan dit programma worden zij mentaal uitgedaagd om de eigen rol als man en de rol die hun mannelijkheid speelt in hun eigen functioneren onder de loep te nemen. Dit gebeurt door met de jonge vaders tijdens diverse trainingen en een leerwerktraject op een realistische manier op zoek te gaan naar hun drijfveren en hun rol als vader.

Naam: Global Entrepeneurship Week Rotterdam
Korte inhoud: De Global Entrepreneurship Week wil jonge mensen inspireren om vernieuwende en creatieve ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren én de ondernemer in zichzelf te ontdekken. In samenwerking met de Hogeschool van Rotterdam organiseert MYT al 7 jaren activiteiten om het ondernemerschap en ondernemend denken bij jongeren te stimuleren.