Stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij in Suriname
 

Naam Stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij in Suriname
Website www.stichtingeerenherstel.com
   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur Bestuurssamenstelling: 3 personen
Aantal vaste medewerkers: 3
Organisatietype Stichting
Financiering De organisatie krijgt geen subsidie. Veelal wordt uit eigen zak betaald. Alleen bij de herdenking krijgen we wat kruimels van de gemeente via NiNsee toegeworpen. We maken er dankbaar gebruik van, omdat het per slot van rekening ook om onze eigen belastingcenten gaat.
Branche Slavernijverleden & racismebestrijding
Werkgebied Nationaal (Amsterdam)
   
Speerpunt Bouw eigen Cultureel-Spiritueel-Historisch-Centrum ( DE WINTI-TEMPEL)
   
Strategie Samenwerken met alle gelijkgestemde organisaties (LPS, NiNsee, Wi-sten, Opo kondre-man en overige Grassrootorganisaties).
Uitgangspunten strategie Afro-Caribisch perspectief
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Herdenken en Herstelbetalingen
Actiegerichte activiteiten Een bijdrage leveren aan de jaarlijkse nationale herdenking van de  keti- koti-maand met activiteiten zoals: KETI-KOTI-Memre-waka KETI-KOTI-Dodenherdenking voor de Burgemeesterswoning in Amsterdam KETI-KOTI-Kabra-Neti, KETI-KOTI-Reiniging Nationaal Monument Oosterpark KETI-KOTI-Tori-Neti KETI-KOTI- Radioprogramma’s
   
Doelgroep Nazaten van slachtoffers van de Nederlandse slavernij holocaust in de kolonie Suriname
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie De bouw van DE-WINTE-TEMPEL
Visie Dat nazaten van de slachtoffers van de trans-Atlantische mensenhandel, die zijn beland in de slavernij-concentratiekampen, voor de verrichting van dwangarbeid, zichzelf moeten organiseren en de eigen eerherstel/reparatie op alle gebieden ter hand moeten nemen.
Doelstelling(en) De realisatie van Eerherstel, Herstelbetaling, Excuses, De-traumatisering.
   
Projecten
  • Het doorbreken van de stilte en selfreparations (ons sterker maken). Wie arm, zwak, machteloos, geen kennis heeft en geen bezittingen kan nooit tegen wat dan ook strijd leveren.
  • De Radio Frimangron Inzamelingsactie voor de bouw van de winti-tempel.
  • Radio programma’s die in het kader van het de-traumatiseringsproces en eigen eerherstel worden gemaakt en uitgezonden. Deze worden door diverse grassrootorganisaties vanuit verschillende visies gemaakt.