Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst

 

Naam Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst
Website

http://ketikotirotterdam.nl/

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling: voorzitter, secretaris en penningmeester
Organisatie- en formatiestructuur: Platte organisatie
Aantal vaste medewerkers: geen mensen in dienst
Aantal betrokken vrijwilligers: 10

Organisatietype Stichting
Financiering Jaarlijkse gemeentelijke (Rotterdam) bijdrage
Branche Slavernijverleden & racismebestrijding
Werkgebied Rotterdam
   
Strategie  
Uitgangspunten strategie Middels educatieve trajecten de slavernijgeschiedenis en de gevolgen daarvan zichtbaar maken voor en in de Rotterdamse samenleving.
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Herdenking & Verwerken
Actiegerichte activiteiten Lezingen en workshops
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie De stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst heeft ten doel, het vergroten van de kennis en het bewustzijn van de geschiedenis die autochtone en allochtone inwoners van Rotterdam met elkaar delen, ter vergroting van wederzijds begrip en respect en de versterking van de multi-etnische samenleving in heden en toekomst. In het bijzonder stelt de stichting GVGT zich ten doel aandacht te schenken aan de gedeelde geschiedenis die direct of indirect het gevolg is van de rol die Nederland heeft gespeeld als koloniale mogendheid in verschillende delen van de wereld en de manier waarop die geschiedenis doorwerkt in hedendaagse beeldvorming en sociale en culturele codes. (Statuten 2002)
   
Projecten

Richten zich op het herdenken en verwerken van het slavernijverleden. Organisatie van de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van het Nederlandse slavernijverleden, en een lezing omtrent dit verleden.