Binoq atana

 

Naam Binoq atana
Website

www.atana.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

< 5

Organisatietype Netwerk
Financiering Opdrachten
Branche
  • Onderzoek en wetenschap
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Kunst en cultuur
  • Bestuurlijke diversiteit
Werkgebied culturele diversiteit
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
4. Diversiteitsbeleid
6. Kunst, cultuur en theater
8.O nderzoek en Wetenschap
12. Kennis en informatievoorziening
stimuleren van diversiteit in Overig, Besturen en raden van toezicht

   
Doelgroep Cultureel divers Nederland
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Nederland is veranderd, voorgoed. Andere mensen, andere culturen, nieuwe vraagstukken, nieuwe oplossingen. Nieuw, anders, maar allemaal Nederland. Er zijn mensen nodig die daaraan kunnen bouwen. Als toezichthouder, als bestuurder, als adviseur. Juist op die mensen richt atana zich. Op de bruggenbouwers van de toekomst: mensen die goed thuis zijn in de traditioneel-Nederlandse cultuur, en ook in een van de vele andere culturen die Nederland rijk is. Atana biedt daartoe een unieke combinatie van een trainingsprogramma, een matchmaker en een netwerk.

Doelstelling(en)
  • Representativiteit aan de top van culturele en maatschappelijke instellingen.
  • Bewustwording creëren aan de top van instellingen over de urgentie van diversifiëren
  • Stimuleren en implementeren van de Code Culturele Diversiteit bij culturele instellingen.
Samenwerkingsverbanden met: Veel culturele instellingen, Rijkscultuurfondsen en maatschappelijke organisaties.
   
Projecten

Naam: ATANA
Korte inhoud:Atana is een uitgebreid trainingsprogramma dat toegesneden is op het veld waarin de deelnemers als bestuurder of adviseur actief zullen zijn. Feiten en achtergronden, bestuurlijke aansprakelijkheid, financiën, omgaan met de pers, casusseminars onder leiding van ervaren bestuurders en directeuren en werkbezoeken bij relevante instellingen.

Naam: Code Culturele Diversiteit
Korte inhoud: De Code culturele diversiteit is een praktisch instrument voor leden van besturen, raden van toezicht, directies en medewerkers van publieksgefinancierde culturele instellingen. De Code biedt concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel in de instelling te verankeren.