Stichting Monument Middelburg

 

Naam Stichting Monument Middelburg
Website

www.stichtingmonumentmiddelburg.nl 

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling:  Voorzitter; Penningmeester en Secretaris
Aantal betrokken vrijwilligers:  5

Organisatietype Stichting
Financiering Geen
Branche Slavernijverleden & racismebestrijding
Werkgebied Middelburg en omgeving
   
Strategie  
Uitgangspunten strategie Dialoog, educatie en bewustzijn van het verleden bevorderen.
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Herdenking en educatie
   
Doelgroep Alle Zeeuwen en personen daarbuiten.
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie De Stichting heeft zich ingezet voor totstandkoming van het Zeeuws Slavernijmonument. Het monument is onthuld op 2 juli 2005. De stichting wil maatschappelijk betrokken blijven rondom het thema slavernij en de gevolgen hiervan en verzorgt 2 lezingen per jaar.
Doelstelling(en) & speerpunten

Organiseren rondom 1 juli ieder jaar: een wake, kranslegging en feestelijke ontmoeting.

   
Projecten

Op het gebied van racismebestrijding:
2 lezingen per jaar en de Zwarte Piet discussie op de Zeeuwse kaart brengen.
Deelname wereldreis door Middelburg voor brugklassers van het voortgezet onderwijs.