Vereniging Wi-Sten

 

Naam Vereniging Wi-Sten
Website

-

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling:  Secretaris -Penningmeester-Voorzitter
Aantal leden: 150 leden

Organisatietype Vereniging
Financiering -
Branche Slavernijverleden & racismebestrijding
Werkgebied Nationaal (Amsterdam)
   
Strategie Bijeenkomsten organiseren en de media inzetten
Uitgangspunten strategie Meervoudig perspectief
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Herdenken, Verwerken en Bewustmaking
   
Doelgroep Afro Surinamers
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Bewust maken van de doelgroep dit doel gezamenlijk te bereiken
Visie Verankering doelgroep belangen in de Nederlandse maatschappij
Doelstelling(en) & speerpunten

het ontwikkelen van educatieve projecten om de doelgroep te helpen in haar ontwikkeling.

   
Projecten

Op het gebied van empowerment, evenementen en bewustwording